Најнови огласи

DB function failed with error number 1146
Table 'teranets_srce.srce_adsmanager_config' doesn't exist SQL=SELECT * FROM srce_adsmanager_config
ПДФ Печати Е-маил
Активности и проекти на Здружението за заштита на животните и животната средина СРЦЕ ЗА ЖИВОТНИТЕ за 2009 год:
 • Издавање на списанието „Глас на животните“ – во овој дел може да се помогне со пишување текстови, испраќање фотографии, договарање места каде ќе може дополнително да се изложи и продава, и финансиски (изнаоѓање спонзори и сл), преговарање со фирми кои би се рекламирале во списанието (Важна напомена: Дејноста на фирмите да не е контрадикторна/спротивна на целите и заложбите на здружението).
 • Издавање на дополнителен инфо-материјал (бесплатен):
 1. Вегетаријански комплет за почетници (брошура) - изнаоѓање спонзори за печатењето
 2. Печатење флаери на повеќе теми – помош: (финансиска или попуст за печатење) – изданијата се делат бесплатно
 3. Печатење плакати/постери - помош: (финансиска или попуст за печатење) – изданијата се лепат и делат бесплатно
 • Излегување со штанд/масичка на плоштад за викендите со инфо материјалите на Здружението - помош: активно помагање за местење на штандот, информирање и делење флаери, собирање на штандот, умножување флаери кои ќе се делат, организирање мали забавни содржини покрај штандот (цртање и сл.);
 • Акции: протести, делење флаери и сл.
 • Подготовка на ВЕГЕТАРИЈАНСКИ ГОТВАЧ – книга - помош: (финансиска или попуст за печатење) – изданијата се делат бесплатно, испраќање рецепти на нашата адреса
 • Издавање Вегетаријански видеа за готвење (DVD) - помош: финансиска, претплата и сл.
 • Од март 2009 ќе има можност секој кој сака и може повремено да дојде и помага во канцеларијата на здружението (Факултет за Земјоделски науки и храна, канцеларија број 84 – на 1.кат)
 • За навремено ажурирање на WEB-страниците на Здружението ни е потребна помош од искусни администратори
 • Преведувачи за превод на WEB-страницата на Здружението на англиски, германски, француски, италијански, српски, албански и други јазици.
 • Продукција на документарни емисии: предлози за теми, испраќање видео, аудио и текстови на одредени теми, помош на терен за снимање, контакти со ТВ станици за договор за емитување под одредени услови ...
 • Издавање на посебно издание од списанието „Глас на животните“ наменето за децата од ОУ во Македонија. помош: финансиска или попуст за печатење, испраќање интересни материјали, контакти со луѓе кои работат во образованието, лобирање во Министерството за образование
 • Организирање акции за пошумување во Скопје – практично учество
 • Изработка и поставување куќички за птици во Скопје – практично учество во изработката, изнаоѓање спонзори
 • Договарање фирми (институции и фирми – маркети и сл.) за поставување на кутии за доброволни прилози за здружението (Важна напомена: Дејноста на фирмите да не е контрадикторна/спротивна на целите и заложбите на здружението).
 • Учество на саеми – помагање на штандот на здружението, финансиски (трошоци)
 • Воведување служба за повредени бездомни животни во Скопје – собирање средства за возило и негово одржување, персонал (обука и плата), опрема за заловување, медицински средства, ветеринар, сместување на животните
 • Организирање ВЕГЕТАРИЈАНСКИ ПИКНИК – многу активности, па тоа е посебен разговор
 • Организирање ВЕГЕТАРИЈАНСКИ ДЕНОВИ на плоштади во неколку градови низ Македонија.
 • Организирање и реализација на петиции за одредени законски решенија;
 • Секаква помош (во лобирање, преговарање со институции, изнаоѓање финансиски средства за реализација) за отворање прифатилишта за бездомни животни во Скопје и Битола;
 • Секаква помош (во лобирање, преговарање со институции, изнаоѓање финансиски средства за реализација, непосредно учество) за воведување итна служба за повредени бездомни животни во Скопје;
 • Организирање прес-конференции
 • Организирање видео-презентации и други настани
 • Секаква помош (во лобирање, преговарање со институции-Совет за радиодифузија, изнаоѓање финансиски средства за реализација) за отворање на локална ТВ/радио во Скопје – медиум кој ќе биде глас на животните во Македонија
 • Потребни се и:
 1. Контакти и попусти од ветеринари и ветеринарни станици
 2. Контакти со стручни и познати лица за промовирање на вегетаријанството и здружението (заштитни лица на здружението)
 3. Медиумски лица за помош за собирање средства за одредени проекти на здружението
 4. Луѓе со менаџерско искуство за преговарање и изнаоѓање спонзори и поддржувачи на дел од проектите и настаните кои ги организира Здружението (со финансиска надокнада)
 5. Здружението има потреба од правник/правници
Доколку имате предлози, со нешто можете да помогнете, сакате подетално да се информирате, за контакт со нас кликнете тука.

 

 
Здружение за заштита на животните и животната средина “СРЦЕ ЗА ЖИВОТНИТЕ“
п.фах 420, 1000 Скопје, Република Македонија
тел. ++389 (0)2 53 11 432
моб. ++ 389 (0)75 800 765

email: info@srcezazivotnite.org.mk